Aktuellt

 

Planerat underhåll

528

Planerad starttid: 2018-01-24 00:00 Beräknad klartid: 2018-01-24 04:00 Ärendet avslutat: - Senaste uppdatering: 2018-01-17 14:56

Beskrivning:

Vår nätleverantör har aviserat ett servicearbete som kan medföra upp till 20 min avbrott i Minicall-trafiken i hela landet under den angivna tidsperioden.

Our network provider has announced a service work that can result in up to 20 min disruptions in Minicall traffic during the specified time period.

Rikstäckande.

Berörda tjänster:

  • Minicall